Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

3 marca, 2022 Wyłącz przez admin

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z sytuacją kryzysową na granicy polsko-ukraińskiej mieszkańcy naszej gminy którzy przyjmują bądź planują czasowe przyjęcie obywateli Ukrainy w swoich domach, w przypadku zwiększenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych na tej nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do biura Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Piekarskiej 15 po dodatkowe worki i kody kreskowe na odpady komunalne. Zgłoszenie nie będzie skutkowało poniesieniem dodatkowej opłaty, a powstałe odpady komunalne należy wystawić zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/8597-informacja-dla-mieszkancow.html?8597,1#ak8597.