Ogłoszenie dotyczące handlu na terenie placu targowego

Ogłoszenie dotyczące handlu na terenie placu targowego

3 marca, 2022 Wyłącz przez admin

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 4 marca 2022r. na terenie placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej może być prowadzony handel w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, który zwolniony będzie od opłaty targowej.

Ustawa z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022r. nakłada na gminy obowiązek wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

W związku z powyższym podjęta została Uchwała Nr XLII/491/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Ustawa określa, że:

1) rolnik – jest to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników);

2) domownik  – jest to osoba bliska rolnikowi, która:

  1. ukończyła 15 lat,
  2. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  3. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/8601-ogloszenie-dotyczace-handlu-na-terenie-placu-targowego.html?8601,1#ak8601.