Zespół Szkół z Weryni ma dotacje na kolejne wyjazdy zagraniczne!

Zespół Szkół z Weryni ma dotacje na kolejne wyjazdy zagraniczne!

10 czerwca, 2022 Wyłącz przez admin
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN z Weryni otrzymał ponad 50 tys. euro w ramach programu Erasmus+. Cała pula zostanie przeznaczona na zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.  

50 535 euro, bo o takiej dokładnie kwocie jest mowa pozwoli na organizację zagranicznych wyjazdów dla młodzieży, kształcących się w ZSAE w Weryni. – Na tę chwilę jeszcze nie wiemy kiedy i do jakich krajów wyjazdy te będą orgaznizowane – mówi Zbigniew Bogacz, dyrektor ZSAE w Weryni. – Na pewno będą to kraje europejskie. Przy ich wyborze pod uwagę weźmiemy oczekiwania naszych uczniów, konsultując z nimi gdzie chcieliby te praktyki zrealizować  – dodaje.

Warto zaznaczyć, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wysoko oceniła jakość merytoryczną opracowanego wniosku, gdyż znalazł się on na 44. miejscu z 538 instytucji, które uzyskały dofinansowanie.

Zagraniczne wyjazdy w szkole w Weryni realizowane są już od kilku lat. W obecnym roku szkolnym młodzież, w ramach praktyk zawodowych, przebywała na trzytygodniowym wyjeździe we Francji, Włoszech oraz Hiszpanii.
Opr. B. Żarkowska

Content retrieved from: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/zespol-szkol-z-weryni-ma-dotacje-na-kolejne-wyjazdy-zagraniczne,3613.html.