Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

18 lipca, 2022 Wyłącz przez admin
Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu i dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy, a uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego.

  • Pismo dotyczące Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (50,71 kB)
  • Plakat (972,95 kB)
  • Ulotka (2,42 MB)

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/9306-badanie-koniunktury-w-gospodarstwach-rolnych.html?9306,1#ak9306.