Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolbuszowskiego za ubiegły rok

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolbuszowskiego za ubiegły rok

29 marca, 2022 Wyłącz przez admin
Na marcowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu przedłożyła Barbara Dudzińska – Powiatowy Inspektor Sanitarny. Sporo miejsca poświęciła chorobie zakaźnej Covid-19, na którą w naszym powiecie w 2021 r. zmarło 110 osób.

Na wstępie dyrektor kolbuszowskiej Inspekcji Sanitarnej poinformowała, iż nadrzędnym celem jednostki jaką kieruje jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, a także zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Kontrole i wywiady
Kolbuszowska Inspekcja Sanitarna, w 2021 r., prowadziła nadzór sanitarny w ponad 950 placówkach na terenie powiatu. Były to m.in. przedszkola, szkoły, stołówki czy gabinety opieki medycznej. Natomiast, jeśli chodzi o liczbę kontroli, to tych w ub.r. w powiecie przeprowadzono w sumie 6 082, w tym w ramach bieżącego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego – 631. Ponadto w związku z wystąpieniem na obszarze kraju epidemii i wprowadzeniu licznych obostrzeń, przeprowadzono 376 kontroli/wizytacji w zakresie przestrzegania nowych ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz 5075 wywiadów epidemiologicznych.

Próby do badań
Ponadto pracownicy PSSE Kolbuszowa, w ramach nadzoru sanitarnego, pobrali do badania 496 prób – rok wcześniej tych prób było 290. Były to m.in. próbki do badań żywności, próbki wody z wodociągu czy wymazy od osób chorych lub z kontaktu z osobami chorymi, lub podejrzanych o nosicielstwo Salmonella i Shigella.

Zapobieganie chorobom zakaźnym
Jednym z podstawowych zadań działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest sprawowanie nadzoru epidemiologicznego. Zadanie to realizowane jest głównie przez pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz pasożytniczych, w tym prowadzi nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są skuteczną formę zapobiegania chorobom zakaźnym. Ponadto opracowuje i ocenia stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej.

Covid-19 w liczbach
Jeśli chodzi o choroby zakaźne, to najnowszą tego typu chorobą jest Covid-19, wywołany przez koronawirusa SARS-CoV-2. W powiecie kolbuszowskim, w 2020 r., odnotowano 1354 przypadków tej choroby, w tym 50 osób zmarło. Rok później tych przypadków było znacznie więcej, bo 2353, w tym 110 osób zmarło. Ryzyko zgonu było bezpośrednio skorelowane z wiekiem pacjentów:
•             5-9 lat -1 osoba,
•             30-39 lat – 2 osoby,
•             40-49 lat – 2 osoby
•             50-59 lat – 5 osób,
•             60+ – 99 osób.

Obecnie pojawiły się nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2 o większych zdolnościach do transmisji. Na obszarze Polski od stycznia 2021 roku monitorowana jest obecność poszczególnych wariantów koronawirusa, która potwierdza do czerwca 2021 roku dominujący udział wariantu „brytyjskiego” oznaczonego 20I Alpha V1, a następnie przewagę w udziale wariantu indyjskiego oznaczonego 21 A(Delta). W okresie grudnia 2021 roku pojawił się wariant B.1.1.529 21 K (Omikron).

Szczepienia
Punktem zwrotnym w walce z pandemią było opracowanie szczepionek przeciw Covid-19. Są one ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności. Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności życia społecznego, jak również wydolności służby zdrowia. Pokonanie koronawirusa jest możliwe poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń.

Dane w procentach
W Polsce szczepienia rozpoczęto 27.12.2020 r. (dane dotyczące wykonawstwa szczepień uzyskano z raportów Ministerstwa Zdrowia publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19). Na dzień 01.03.2022 r. procentowy udział osób w pełni zaszczepionych dla poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego waha się w przedziale od 31 % w powiecie kolbuszowskim do 56 % w powiecie Miasto Tarnobrzeg, średnia wynosi 43 %. Natomiast w kraju 63,35% mieszkańców jest w pełni zaszczepionych.
Opr. B. Żarkowska 

Content retrieved from: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/informacja-o-stanie-bezpieczenstwa-sanitarnego-powiatu-kolbuszowskiego-za-ubiegly-rok,3545.html.