Nabór wniosków do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Nabór wniosków do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

28 lipca, 2022 Wyłącz przez admin
W czwartek (14 lipca) rozpoczął się nabór wniosków do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/ .

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Content retrieved from: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja,3633.html.