Wsparcie dla obszarów popegeerowskich

Wsparcie dla obszarów popegeerowskich

28 lipca, 2022 Wyłącz przez admin
W piątek (15 lipca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, wręczone zostały dotacje na inwestycje realizowane na obszarach popegeerowskich. Samorządy z naszego powiatu otrzymały w sumie ponad 11 mln zł.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Posła RP Zbigniewa Chmielowca. – Cieszę się, że samorządy z powiatu kolbuszowskiego z powodzeniem sięgnęły po te fundusze. Dzięki nim możliwa będzie realizacja inwestycji potrzebnych mieszkańcom – mówił parlamentarzysta.

Łącznie jednostki samorządu terytorialnego z naszego powiatu otrzymały 11 336 000 zł. Kwota ta rozkłada się następująco:
– Powiat Kolbuszowski – 3 800 000 zł – infrastruktura drogowa
– Gmina Cmolas – 2 156 000 zł – infrastruktura drogowa
– Gmina Dzikowiec –  2 250 000 zł – kanalizacja i oczyszczalnia ścieków
– Gmina Kolbuszowa – 2 700 000 zł i 1 400 000 zł – infrastruktura drogowa oraz budowa placu targowego
– Gmina Raniżów – 2 450 000 zł – rewitalizacja
Łącznie wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzyma ponad 1300 gmin i 220 powiatów popegeerowskich. Fundusze te pozwolą m.in. na poprawę infrastruktury drogowej, sportowej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. W województwie podkarpackim uprawnione jednostki samorządu terytorialnego złożyły wnioski na łączną kwotę ponad 276 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ogłosił w czwartek (14 lipca). O wsparcie mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie w skali kraju ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.
Opr. B. Żarkowska

Content retrieved from: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/wsparcie-dla-obszarow-popegeerowskich,3634.html.