Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

6 lipca, 2022 Wyłącz przez admin
Od 11 do 15 lipca br. można składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kolbuszowej. Kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna to maksymalnie 27 000 zł.

Regulamin przyznawania z Funduszu Pracy przez Starostę Kolbuszowskiego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, wniosek oraz formularze wymaganych załączników dostępne są na stronie urzędu, w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, pok. nr 16 – I piętro.

Wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej można:
– złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, pokój nr 14 – I piętro,
– przesłać do urzędu drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, 36-100 Kolbuszowa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Kolbuszowej, pok. nr 16 – I piętro lub telefonicznie pod numerem: 17 22 71 790, 17 22 72 926, 17 22 80 492 wew. 256 lub 609 483 650.
Opr. B. Żarkowska

Content retrieved from: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej,3627.html.