Nowe zapytania ofertowe do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

13 lutego, 2022 Wyłącz przez admin
Nowe zapytanie ofertowe do DDPS

W związku z unieważnieniem poprzedniego zapytania ofertowego, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, zaprasza do składania nowych ofert na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/8.3/KOL/2022 na usługi wyżywienia w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/8506-nowe-zapytania-ofertowe-do-dziennego-domu-pobytu-seniora-w-kolbuszowej.html.