Obowiązek oznaczania kodami kreskowymi pojemników i worków na odpady komunalne

Obowiązek oznaczania kodami kreskowymi pojemników i worków na odpady komunalne

16 lutego, 2022 Wyłącz przez admin
Obowiązek oznaczania kodami kreskowymi

Przypominamy o wprowadzonym ustawowo obowiązku stosowania kodów kreskowych do indywidualnego oznakowania pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych na terenie Gminy Kolbuszowa. Kody kreskowe ma obowiązek stosować każdy właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przeprowadzonej przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi analizy wynika, że w miesiącu styczniu 2022 r. dokonano odczytów z worków/pojemników u 1781 właścicieli nieruchomości, co stanowi 33 % ogółu gospodarstw domowych zobowiązanych do kodowania odpadów. W poszczególnych miejscowościach ilość przeprowadzonych odczytów przedstawia się następująco:

– Kolbuszowa 44 %, – Kolbuszowa Górna 18 %, – Kolbuszowa Dolna 37 %, – Kupno 24 %, – Kłapówka 21 %, – Bukowiec 29 %, – Domatków 29 %, – Nowa Wieś 37 %, – Poręby Kupieńskie 34 %, – Huta Przedborska 38 %, – Przedbórz 21 %, – Świerczów 29 %, – Widełka 32 %, – Werynia 26 %, – Zarębki 27 %.

W związku z powyższym informujemy, że odpady wystawione w workach/ pojemnikach z niedoklejonym kodem będą traktowane jako odpady podrzucone, a ich odbiór nastąpi po prawidłowym oznakowaniu kodem kreskowym. Wobec osób niewykonujących obowiązków nałożonych regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kolbuszowa będą wyciągane konsekwencje zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888), tj. kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Właściciele, którzy w roku 2020 oraz 2021 otrzymali kody kreskowe i ich nie wykorzystali, mogą je stosować do wyczerpania. Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają pakietu kodów kreskowych oraz właściciele, którzy wykorzystali wszystkie kody, proszeni są o ich odbiór w biurze Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego przy ul. Piekarskiej 15 w Kolbuszowej.

Kody kreskowe należy nakleić w widocznym miejscu, w przypadku pojemnika na zewnętrznej ścianie, natomiast w przypadku worka, w wyznaczonym miejscu oznaczonym napisem − kod kreskowy.

Kody kreskowe mają uszczelnić system odpadów, a co za tym idzie wyeliminować podrzucanie odpadów komunalnych spoza nieruchomości objętych opłatą oraz do wskazania nieruchomości na których nie jest prowadzona segregacja odpadów komunalnych.

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/8520-obowiazek-oznaczania-kodami-kreskowymi-pojemnikow-i-workow-na-odpady-komunalne.html.