Tranzyt towarów – o jakich formalnościach musi pamiętać przedsiębiorca?

Tranzyt towarów – o jakich formalnościach musi pamiętać przedsiębiorca?

12 listopada, 2022 Wyłącz przez admin

Tranzyt towarów to proces, w którym towar jest przesyłany z jednego kraju do drugiego, przez terytorium krajów, w których nie znajduje się punkt załadunku lub rozładunku. Możemy wyróżnić tranzyt bezpośredni (bez okresowego składowania towarów) oraz tranzyt pośredni (okresowe składowanie towarów jest konieczne np. ze względu na zmianę środka transportu). Rodzi się pytanie, o jakich formalnościach musi pamiętać przedsiębiorca prowadzący działalność wymagającą tranzytu towarów.

Tranzyt towarów na terenie Unii Europejskiej

Nieco mniej formalności nastręcza tranzyt towarów przez kraje należące do Unii Europejskiej. Takie towary są zwolnione z przewozowych opłat celnych oraz nie obowiązuje ich polityka handlowa. Wszystkie kwestie są regulowane przez umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Nie zmienia to jednak faktu, że na wielu etapach transportu konieczne jest załatwianie pewnych formalności związanych przede wszystkim z uzupełnianiem dokumentacji przewozowej.

Tranzyt towarów poza Unią Europejską

Znacznie bardziej złożoną kwestią jest natomiast tranzyt towarów poza Unią Europejską, przykładowo sprowadzanie towaru z Chin do Polski. Taki transport wymaga już uiszczenia należnej opłaty celnej, przeprowadzania odpowiednich odpraw, a także dostarczenia do urzędu celnego odpowiednich dokumentów. Taki tranzyt towarów jest bardzo odpowiedzialnym procesem, który ma ogromne znaczenie w kontekście opłacalności całego przedsięwzięcia.

Jak zadbać o legalny i sprawny tranzyt towarów?

Przedsiębiorca ma ograniczone pole manewru w kwestii załatwiania pilnych spraw związanych z transportem, który znajduje się setki, a nawet tysiące kilometrów dalej. Dlatego też, wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług agencji celnej, takiej jak ta: Rusak.pl. Agencja zajmuje się kompleksowym wsparciem w zakresie załatwiania formalności oraz procedur związanych z tranzytem towarów. W ten sposób można uniknąć przestojów, a co za tym idzie, zminimalizować koszty transportu.