Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika

Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika

21 sierpnia, 2022 Wyłącz przez admin

Co to jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu lub też wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika jest to urządzeniem, które między innymi odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, oprócz obwodów zasilających urządzenia, a także instalacje, których praca jest konieczna podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik to sprzęt bezpieczeństwa, który jest w stanie szybko wyłączyć system fotowoltaiczny. Systemy fotowoltaiczne wymagają „systemu kontroli ryzyka”. W sytuacjach niebezpiecznych „system kontroli ryzyka” wyłącza instalację fotowoltaiczną. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX-2004

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX-2004 przeznaczony jest przede wszystkim do odłączania zasilania budynku z sieci energetycznej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyłącznik CX-2004 jest wyłącznikiem, który odłącza zasilanie wszystkich obwodów użytkowych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje oraz urządzenia, które są niezbędne do pracy podczas pożaru.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu musi być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do lokalu. Powinien być również odpowiednio oznakowany. W strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 należy stosować przeciwpożarowe wyłączniki prądu, przerywające zasilanie wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających sprzęt, który jest obowiązkowy do pracy w przypadku pożaru.

Przerwanie dopływu prądu przez przeciwpożarowe wyłączniki prądu nie powinno powodować samoczynnego uruchamiania wtórnych źródeł energii, w tym urządzeń wytwórczych, z wyjątkiem źródeł energii zasilających oświetlenie awaryjne.

Wyłącznik przeciwpożarowy stosowany w fotowoltaice

Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika (http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/) jest przeznaczony przede wszystkim do przerywania prądu stałego do bezpiecznego poziomu w niewielkiej odległości od modułów fotowoltaicznych, co może znacznie poprawić bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczych. Tego rodzaju wyłączniki fotowoltaiczne instaluje się na zewnątrz budynku, w pobliżu paneli fotowoltaicznych, aby długość kabla przenoszącego napięcie stałe była jak najkrótsza. Należy zauważyć, że w wielu systemach PV wyłącznik prądu stałego jest zintegrowany z falownikiem PV.

Automatyczny wyłącznik przeciwpożarowy PV automatycznie przerywa zasilanie AC i automatycznie włącza go z powrotem po ponownym włączeniu zasilania AC. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego resetowania systemu po każdej awarii zasilania.

Wyłącznik przeciwpożarowy- Podsumowanie

Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika może przerywać prąd między modułami oraz między modułami a falownikami za pomocą zastosowania systemu szybkiego wyłączenia. W ten sposób z użyciem tego rodzaju urodzenia można tworzyć w razie konieczności bezpieczne środowisko ratunkowe dla strażaków, zmniejszając tym samym straty pożarowe, a także zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia. W związku z tym gaszenie pożaru może więc przebiegać bezpiecznie, a możliwość uszkodzenia instalacji fotowoltaicznych jest w ten sposób ograniczona. 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny znajdować się w pobliżu głównego wejścia do obiektu i powinny być także odpowiednio oznaczone.